Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Su Deposu Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Su deposu temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak denetlenmeli ve gerekli görüldüğünde temizlenmelidir. Bu işlem, suyun kullanım için oldukça güvenli hale gelmesini sağlar. Bu yazımızda, su deposu temizlik ve dezenfeksiyonunun neden gerekli olduğunu ve işlemin nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

İçme ve Kullanım Su Dezenfeksiyonu Neden Önemlidir?

İçme ve kullanım suyu depolarının temizliği su hijyeninde ve Lejyoner hastalığının önüne geçilmede önemli bir rol oynamaktadır. Zaman içerisinde, su deposunda kir, toz, birikinti, küf ve lejyonella gibi zararlı bakteriler birikebilir. Risk değerlendirmesine dayalı düzenli su deposu dezenfeksiyonu yapılması bunları ortadan kaldırarak suyu temiz, güvenli ve kullanıma uygun kılar.

Risklere Daha Yakından Bakacak Olursak

Durgun, düşük sirkülasyonlu su kaynakları, istenmeyen zararlı bakteriler için potansiyel bir üreme alanıdır. Durgunluk, suyun yetersiz kullanılması, aşırı büyük su deposuna sahip olma ve su deposunda tıklanmalara veya zayıf akışa neden olan sorunlar gibi birçok faktörden kaynaklanabilmektedir. Bu faktörler bir yana, su depolarında her zaman bir miktar durgunluk vardır. Bu nedenle, bu riskler düşük olsa dahi düzenli bir temizlik ve dezenfeksiyon şarttır.
Soğuk su depoları ayrıca Lejyonella da dahil olmak üzere biyofilm ve bakteriler için ortak bir besin kaynağıdır. Zaman içerisinde kirli bir su deposunda pas, tortu ve kum tabakası oluşabilir. Düzenli kontrol yapılmayan su depoları yapraklar ve küçük canlılar tarafından nadiren de olsa kirlenebilmektedir.
Diğer bir risk ise şebekeden gelen tortulardır. Su deposu tortular için bir havza görevi görüp besin ve bakteri barındırmalarına neden olabilir.

İçme ve Kullanım Suyu Depo Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki su deposu dezenfeksiyon işlemi firmamız tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan madde ile yapılmaktadır.

Adım 1: Hazırlık

Dezenfeksiyon işlemine başlamadan önce aşağıdaki adımlar uygulanır.
• Dezenfeksiyon işlemi yapacak ekibin mesleğinde eğitimli, sertifikalı ve doğru donanıma sahip olduğundan emin olunuz.
• Dezenfeksiyon ekibini tanımak ve ilgili kişilerin görevlerini ve tespit edilen risklerin nasıl kontrol altına alındığını ve azaltıldığını anlamak için dezenfeksiyon işleminden önce Risk Değerlendirmesini kontrol edin.
• Binanızda aynı depoyu kullanan birden fazla hane mevcutsa hanelere su deposu dezenfeksiyonu yapılacağını bildirin. (Çalışma esnasında duşların ve muslukların kullanımı azaltılmalı veya kesilmelidir.)
• Çalışmaya başlamadan önce su deposunun eski halinin fotoğrafını çekin.
• Dezenfeksiyon öncesi su deposunu temizlemeye yönelik bir çalışma yapılması esastır.
• Su deposunun boşaltılması ve incelenebilmesi için su deposunun su giriş kısmı tıkanmalıdır.
• Sistem/su deposuyla ilişkili tüm hidrofor pompaları da şebeke güç kaynağından kesilmelidir.

Adım 2: Su Deposunun Boşaltılması

• Atık yönergelerine uygun şekilde su deposunu boşaltın.
• Su deposunun içi boşken fotoğrafını çekin.
• İşlemin kayda alınması gerekiyorsa teknisyenin orada hazır bulunması gerekmekte olup, kapalı alan güvenliği kurallarına, yönetmeliklere ve prosedürlere uyulması şarttır.

Adım 3: Su Deposunun Temizlenmesi

• Tüm iç kısımları elinizle kazıyın, zemini ve iç kısmı ıslak elektrik süpürgesi ile vakumlayın. Görünen tüm kir ve birikintiler çıkarılmalıdır. Herhangi bir hasar, korozyon, tartar, pullanma, siyah lekelenme ve defo belirtisi olması halinde bu durum kayıt altına alınmalıdır.

Adım 4: Su Deposunun Yeniden Doldurulması

• Dolum işlemi esnasında sızıntı olup olmadığını kontrol ederek depoyu taze şebeke suyuyla doldurun ve yıkayın.

Adım 5: Su Deposu Dezenfeksiyonu

• Şebeke suyunun pH değerine dikkat edilmelidir.
• Kimyasal dezenfeksiyon için, su deposunda bulunan suyu ilacın ölçeklerine uygun olarak dezenfekte edin.
• Su deposu hacmini, gerekli yoğunluk oranını, minimum temas süresini ve sudaki m3 başına dozu belirleyin.
• Su deposundaki değerleri kontrol etmek için test kitleri kullanabilirsiniz. Su deposu yarıya kadar dolana dek depoya kimyasal madde eklemeyin.
• Gerekirse elinizdeki çözeltiden daha fazla ekleyin ve uygun değeri elde edip etmediğinizi anlamak için test kitini yeniden kullanın. Sağlık Bakanlığı’na uygun ilacımızla depo temizliği mümkün olan maksimum seviyede yapılabilmektedir. . .
• Sudaki ilaç değeri istenilen kıvama geldiğinde ilaçlı suyun depo içerisinde dolanabilmesi için deponun çıkışı açılır.
• İlaçlı su tüm çıkışlardan geçer ve suyun teknisyen tarafından tüm musluklarda ve duşlarda açılarak kontrol edilmesi gerekir.
• Tüm muslukların/duşların kontrol edilmesinin mümkün olmadığı veya pratik olmadığı durumlarda, en azından her bir borunun ucundaki çıkışların kontrol edildiğinden emin olun.
• Suyu sistemden çekerken su haznesinin kuruyacağını düşünüyorsanız, sisteme hava girmesini önlemek için çıkış vanasını kapatıp ilacı eklemeden ve deponun dolumunu tamamlamadan önce depoyu yarıya kadar doldurabilirsiniz.

Adım 6: Sistemin Yeniden Başlatılması

• İlaç suya yeterince nüfuz ettikten sonra, gerekli maddeler kullanılarak suyun nötralize işlemine başlanmalıdır.
• Uygulanan maddenin su dağıtım sistemi boyunca dolaşması gerekmektedir ve sonrasında gerekli test kiti ile suyun kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Tahliye vanasını açarak veya bir pompa kullanarak depoyu yarıya kadar boşaltın ve suyu dışarıya pompalayın. Su deposunun su ile dolmasını sağlamak için vanayı açın. Deponun fazla su ile dolmasının önüne geçmek için vananın doğru ve düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.
• Sistem tamamen yıkandıktan veya kısmen boşaltıldıktan sonra gerekli ölçüm yapılmalı ve su deposu dezenfeksiyonunun tam anlamıyla yapıldığından emin olunmalıdır. Ayrıca tankta kalan ilacın yoğunluğu da ölçülmelidir. Depodaki değerler ilacın önerilen değerleriyle aynı olmalıdır.
• Elde edilen değerlerin kaydı gerekiyorsa bir teknisyenin orada bulunup bu değerleri kayıt altına alması gerekmektedir. Değerler doğru seviyedeyse etrafa asılan tüm uyarılar kaldırılmalı, binadaki hanelere su deposunun kullanıma hazır olduğu bildirilmelidir.

Adım 7: Sürecin Belgelenmesi

• Deponun kapağını tekrar takmadan önce suyun durumunu fotoğraflayınız.
• Her depo için gereken belgeler doldurulmalı ve yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.
• Su deposunda önceden yapılmış dezenfeksiyona dair bir etiket mevcut ise bu etiket yenisiyle değiştirilmelidir.
• Tüm ekipmanın çıkarıldığından ve su deposunda bulunan tüm vanaların açıldığından emin olunuz.

 

Su Deposu Temizlik

İçme ve Kullanım Suyu Depo Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Bir su deposu dezenfeksiyonu işleminin ne sıklıkla yapılması gerektiği, depoda bulunan suyun içilebilir veya içilemez olup olmamasına bağlıdır. Bazı sistemlerde su deposunun kaynağı yağmur suyudur ve genelde bu tür depolar daha çok kullanım içindir. Öte yandan içme suyu depoları, içme suyu çıkışlarını besledikleri için daha düzenli olarak temizlenmelidir.
Sağlık Bakanlığı yönergelerine ve uygulama kurallarına uymak için aşağıdakilerden emin olmanız gerekir:
• Su deposunun giriş ve çıkış kısımlarındaki sıcaklık yıllık olarak kontrol edilmelidir.
• İçme suyu için her altı ayda bir ve kullanım suyu için her 12 ayda bir olası kirlenme ve tortu belirtileri için su depolarına iç denetim yapılmalıdır.
• Mikrobiyolojik numuneler içme suyu için her 6 ayda bir ve kullanım suyu için bir kontrol şemasının gerektirdiği şekilde alınmalıdır.
• İçme suyu için ve sadece kullanım suyuna ait su depoları için denetim gerekli görüldüğünde yıllık olarak (veya bir denetim gerekli gördüğü takdirde daha sık) temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
• Bir su deposunda sadece kullanım suyu tutulmasına rağmen kullanım esnasında aerosoller oluşabileceğini ve ayrıca yangın tanklarının test edilmesi gibi faaliyetler için bakım prosedürlerinin göz önünde bulundurulması ve riskin değerlendirilmesi gerektiğini dikkate almak önemlidir.

Sıvı Atıkların İmhası

Su deposu dezenfeksiyonu esnasında su israfı yaşanabilmektedir. Tek seferde çok fazla suyun dışarı atılması erozyona veya sele neden olabilir, bu nedenle suyun bir kanaldan atık noktasına kadar ulaşması önemlidir.
Organik maddeler veya suda bulunan pek çok kimyasal bileşen balıkların ve bitkilerin yaşamı için tehlikeli olabileceğinden bu sular denizlere veya doğal su akıntılarına boşaltılmamalıdır. Bunun yerine, bir kanalizasyon şebekesine boşaltılmalı, bir kanalizasyon arıtma tesisine taşınmalı veya bir yeraltı fosseptik çukuruna akıtılmalıdır.

Özetleyecek Olursak

İçme Suyu veya Kullanım Suyu Deposu dezenfeksiyonu, iyi bir su hijyeni, insan sağlığı ve güvenli su dağıtım sistemlerinin muhafazası için gereklidir.

İçme suyu deposu veya kullanım suyu deposu dezenfeksiyonu için firmamızla iletişime geçerek uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.